Arvavaldise väärtuse arvutamine. Tekstülesanded (tähtavaldis).

1. Koosta tähtavaldis vabalt valitud andmetega ja anna see naabrile lahendada.
Tähtavaldis on ......................................................, kui .................................

2. Arvuta vihikusse arvavaldise väärtus:

    13 041 : 63 + 63 · (9801 - 9696) = ..................
    19 488 : 96 + 96 · (8403 - 8298) = ..................

3. Arvude 76 ja 48 summa korruta samade arvude vahega. Koosta avaldis ja
arvuta
vihikusse.

4. Arvuta arvavaldise  (91 630 - 2998) : (879 - 807) väärtus. Koosta ise üks
arvavaldis,
mille väärtus oleks antud arvavaldisega võrdne. Arvutused tee
vihikus ja arvavaldise
koostamiseks kasuta lisapaberit.
    Antud arvavaldise vastus: ...........................................................................
    Minu koostatud arvavaldis: .........................................................................

5. Kolm õpilast teenisid suvel kokku 4200 krooni. Malle  töötas 6 päeva, Kaja
4 päeva ja
Maret 5 päeva. Iga õpilane teenis päevas y krooni.
    Koosta avaldis antud teksti põhjal: ..............................................................
    Leia, kui palju teenis Malle: ...............................,
                                   Kaja: ................................,
                                   Maret:  ..............................,     kui y = 280
    Kasutades võrratusmärke, võrdle õpilaste teenistusi.
    ..................................................................................................................

6. Küüni veeti 68 koormat heinu, keskmiselt 608 kg koorem. Sama küün veeti
tühjaks
76 koormaga. Kui raske oli keskmiselt iga välja veetud koorem ?
    Koosta avaldis : ..........................................................................
    Arvuta siin:
 
 
 
 
 
 
 
 

Vastus:

7. Nuputa!
Liites 240 arvule x, saame sama tulemuse, kui arvu x korrutamisel arvuga 6.
    Mõtle, millist väärtust võib x omada?
        x + 240 = 6 · x

Vastus: x = ...............