8. Täida tabel, vastavad arvutused tee vihikus.
 

a

b

a + b

a - b 

a · b

12 568

49

 

 

 

10 087

105

 

 

 

6 980 

6700

 

 

 

1 008

988

 

   

 
9.  Talunik saatis linna ............. tonni porgandeid, peete  .......  korda vähem
kui
porgandeid ja kaalikaid poole vähem kui porgandeid. Mitu tonni juurvilja
saatis
talunik linna?
    Vali ise endale sobivad arvud ja lahenda ülesanne vihikusse.
    Porgandeid saadeti ............. t, peete saadeti .................. t ja kaalikaid
saadeti ............ t.

    Vastus: ....................................................................................................

10. Mõtle mingi arv, liida sellega 100, saadud summast lahuta 80 ja vastusest
lahuta arv,
mille sa algul mõtlesid. Vastuseks saad  20.
     Olgu esialgne arv x. Koosta tähtavaldis. ....................................................
     Iga õpilane mõtleb oma arvu ja arvutab; mis selgub?

11. Tehases tarvitati esimesel päeval 45 t rauda, teisel päeval 60 t rauda. Pärast
seda jäi
tehasesse 3 korda rohkem rauda, kui kahel päeval ära kulutati. Kui palju
rauda oli
tehases algul?
      Koosta avaldis ..............................................................................
      Vastus: .........................................................................................

12. Emal oli raha 12 m riide ostmiseks, kuid ta ostis ainult 7 m ja tal jäi 180
krooni üle.
Kui palju maksis 1 meeter seda riiet?
     Lahenda ülesanne vihikusse.
     Vastus: .........................................................

13. Arvuta vihikus avaldise 15 · 2 347 - 12 · 1 869 + 743 023 : 47 väärtus.
     Avaldise väärtus: ................................
     Ümarda antud avaldises kõik arvud kümnelisteni ja arvuta  saadud avaldise
väärtus.

     Uue avaldise väärtus: ............................
     Võrdle avaldise väärtusi ja kirjuta võrratusena. ..........................................

14. Nuputa!
Jukul on 25 cm pikkune vorst. Selle küljest lõikas ta igaks hommikusöögiks
5 cm
pikkuse tüki. Esimest korra lõikas ta esmaspäeval. Mis päeval lõikas
Juku viimast
  korda?

     Aseta arvu 88888888 mõnede numbrite vahele liitmismärke nii, et tulemuseks on
arv 1 000.