Naturaalarvude liitmine. Liitmise seadused.

Tuleta meelde:
                        a + b = c   a ja b on  liidetavad ning c summa.

LAHUTADES SUMMAST ÜHE LIIDETAVA,  SAAN TEISE LIIDETAVA

    Igal tegevusel on oma seadused, nii on oma seadused ka liitmisel ja need
teevad
arvutamise lihtsamaks. Eriti kasulik on neid kasutada peastarvutamisel.
Oled
  nendega küll tuttav, kuid kordame üle.

    I seadus - Liitmise vahetuvuse seadus

 

SUMMA EI MUUTU, KUI MUUDAD LIIDETAVATE JÄRJESTUST  a + b = b + a

Näide: Kuidas on lihtsam arvutada? Kas 18 + 82 või 82 + 18 .
 

    II seadus - Liitmise ühenduvuse seadus
 
 

LIITMISEL VÕIN LIIDETAVAID RÜHMITADA NII NAGU SOOVIN, SUMMA SELLEST EI MUUTU   a + (b + c) = (a + b) + c

 
Näide: 123 + 67 + 77 = (123 + 77) + 67 = 267

1. Arvuta, võimalusel kasuta liitmise seadusi.
 
    46 + 154                                47 + 34 + 153                   21 876 + 19 + 124
  185 + 34 + 15                          964 + 36                           10 074 + 16 + 26 + 84
  673 + 74 + 27                          4 005 + 17 + 195               60 843 + 157
 1 400 + 700 + 600                     61 + 145 + 39 + 155            5 087 + 56 + 213

Mitmekohaliste arvude liitmisel on hea need arvud kirjutada järkarvude summana
ja
kasutada seejärel liitmise ühenduvuse seadust.

Näide:
367 + 322 = 300 + 60 + 7 + 300 + 20 + 2 = (300 + 300) + (60 + 20) + (7 + 2)=

          = 600 + 80 + 9 = 689

2. Liida mitmekohalised arvud, kirjutades eelnevalt liidetavad järkarvude summana:
 
    453 + 536 = ...................................................................................................
                       ...................................................................................................
    573 + 544 = ...................................................................................................
                       ...................................................................................................