RÜHMATÖÖ

Küsimused ja arutelu

      Valmistuge vestluseks. Igaüks rühmast mõelgu kolm tekstiga seotud küsimust:

Esimesele küsimusele leidugu vastus tekstis.

.................................................................................................................

Teine küsimus peaks olema selline, et vastuse leidmine vajaks mõtlemist ja oma arvamuse väljaütlemist

......................................................................................................................

Kolmas küsimus peaks välja selgitama, kas midagi sellist on varem loetud või filmis nähtud jne.

.......................................................................................................................

* Esitage rühmakaaslastele oma küsimused.
*Valige koos  välja igast küsimuse tüübist parim;
*Kavandage arutelu käik
*Esitage arutelu teistele rühmadele

Tehke kokkuvõtted.