1 236 + 2763 = ....................................................................................................................
                          ....................................................................................................................
 

    Kui üks liidetav on 0, siis summa võrdub teise liidetavaga.

    Too selle kohta näiteid ja lisaks kaks näidet liitmise seaduste kohta.
    ......................................................................................................................
    .........................................................................................................................   

.........................................................................................................................

3. Arvuta kõige otstarbekamalt.
 
    201 + 203 + 205 + 195 + 197 + 199 = ..........................................................

    2 002 + 2 003 + 2 004 + 2 198 + 2 197 + 2 196 = ..........................................
 
4. Nuputa!
    Leia 1 kuni 100 kõigi arvude summa. Kirjuta välja selle rea esimesed ja viimased arvud (vähemalt 10). Mida märkad?
    Vastus: ...............................

5. Leia puuduvad arvud antud ahelas:
         · 78     : 5       : 9      · 3
   45  ® ®  z   ®  x   ® =  234

    Arvutamist alusta lõpust: x · 3 = 234    x = 234 : 3 = .....

6. Arvuta avaldise väärtus:

    (10 101 - 10 084) · (2 863 + 7 379)
    12 · (3 456 + 12 005) - 179 999

7. Liida kõik read vasakult paremale ja tulbad ülalt alla. Kui oled õigesti arvutanud saad alla paremasse nurka ühesuguse arvu. Arvutamisel võid kasutada taskuarvutit!
 

123

47

57

156

18

237

45

97

24

115

  ...

56

243

85

78

246

53

115

203

76

85

  ...

117

93

68

112

36

127

35

128

347

63

  ...

85

112

72

38

82

63

137

32

153

137

  ...

79

57

115

54

64

85

46

59

24

45

  ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ...

8. Moodusta arvudest 3,5,1,4,7,8,0 suurim ja vähim  seitsmekohaline arv. Kirjuta arvud, mis on nendest arvudest 6 võrra väiksemad ja suuremad.

     Suurim arv ...............................                Vähim arv ..............................
    ................................................                                 ..............................
    ................................................                                 ..............................