Kirjalik liitmine. Liitmise seaduste kasutamine kirjalikul liitmisel. Tekstülesanded.
 

Sa oskad kirjalikult liita viie- ja kuuekohalisi arve. Suuremate arvude liitmine
toimub
varemõpitu põhjal.

Kas on veel meeles?  Korda enne üle sel õppeaastal õpitud järguühikud.

  2 5 7 5 8 9 3
+   6 8 4 0 3 8
  3 2 5 9 9 3 1

Liidan: 1) ühelised
           2) kümnelised
           3) sajalised
           4) tuhandelised
Jätka!  5) ........................
           6) .......................
           7) .......................

Nii võime liita enam kui kaks liidetavat, tähtis on ainult paigutada õiged järgud
üksteise
alla. Vali õige tehe ja arvuta, vale kriipsuta maha. Kontrolli oma liitmise õigsust, liites teises järjekorras või alt üles. Tee seda siin!
        345 670                   345 670
          50 749                      507 49

    +  728 401              +   728 401
                93                            9 3
 
Meenuta liitmise seadusi!

1. Arvuta peast, kasutades võimalusel liitmise seadusi.

40 000 + 235 + 665                              8 000 +  45 000 + 243
52 + 875 + 48 + 125                     750 007 600 + 2 400 + 45
43 000 + 500 + 7 000                           54 000 + 7 000 + 109
30 000 + 147 000 + 10                          2 600 + 3 500 + 700
 

2. Arvuta vihikusse.
112 567 + 34 098                      23 076 500 342 + 7 897 607 709
34 088  + 45 622                       7 890 605 239 + 45 709 677 408
341 850 +  408                                         5 992 + 67 607 540 230
68 457   + 326 433                               67 047 709 + 44 650 629