3. Kirjuta alltoodud arvud õigesti vihikusse ja liida tulpade kaupa. Loe saadud
arvud ja
vastused.
35630897623
3004525 
 20076    
39 
5008  
64389024700
 134
67987
 6740 
 700943
562012780045
 50089034
346700
873  
66      
348900
233785
12543
5
54989530

4. Maa läbimõõt on 12 miljonit 750 tuhat meetrit, Maa kaugus Päikesest on 149 miljardit
500 miljonit meetrit. Mitu meetrit on Maa läbimõõt ja kaugus Päikesest kokku? Arvuta vihikus.
    Vastus: .................................................................................
 

5. Kinnisvarabüroo müüb kortereid hinnaga: 1 908 000 krooni, 700 000 krooni,
585 000 krooni, 470 000 krooni ja 850 000 krooni. Kui palju maksavad kõik
korterid
   kokku? Arvuta vihikus.
    Vastus: ..................................................................................................................
 

6. Üks liidetav on 35 98 000, teine on sellest 6 789 võrra suurem, kolmas liidetav
on võrdne
kahe liidetava summaga. Leia kolme liidetava summa ja kontrolli.

    Esimene liidetav:..................................
    Teine liidetav    : .................................
    Kolmas liidetav : .................................
    Summa: .............................................

7. Arvuta vihikus avaldise  a + 56 806 + b väärtus, kui
    1) a = 23 89 986, b = 452
    2) a = 56 034    b = 12 089 346 230
 
8. Arvuta vihikus ja võrdle tulemusi, pannes punktide asemele vastava märgi.

        23 456 008 12 + 234 504 120 + 56 ......... 125 256 007 893 + 34 567 +
       321 780

        70 457 + 21 450 000 ......... 342 980 564 + 5 480 + 43 986 005
        432 987 555 + 325 + 6745 ........ 674 + 8 404 + 34 567 076
        12 + 784 650 + 4 + 34 088 666 .........564 + 21 +  3 987  + 67 543 000 786

9. Koosta ja lahenda tekstülesanne liitmistehtele. Ülesanne kirjuta töölehele ja
lahenda
vihikus.
...............................................................................................................................
    ...............................................................................................................................