Naturaalarvude lahutamine. Lahutamise seadused.
 
Tuleta meelde, kuidas sa leiad üht liidetavat, kui summa ja teine liidetav on antud.

Lahutades .................... ühe ......................saan teise ....................

See tähendab, et lahutades arvust a arvu b saame kolmanda
arvu x, nii et x + b = a
.
    a - b = x                a - vähendatav
                                 b - vähendaja
                                x - vahe

Pea meeles! Liitmine ja lahutamine on teineteise pöördtehted. Mida see
tähendab? See tähendab, et liitmist saab kontrollida lahutamisega ja lahutamist

liitmisega.

Lahutamisel on ka arvutamist kergendavad seadused, mida sa oled juba varem õppinud. Kordame veel üle.
 

SELLE ASEMEL, ET LAHUTADA ARVUST SUMMA, VÕIN ENNE LAHUTADA ÜHE LIIDETAVA, SIIS TEISE LIIDETAVA
a - (b + c) = (a - b) - c  või a - (b + c) = (a - c) - b

Näide: 883 - (283 + 450) = (883 - 283) - 450 = 150

Sinu näide:

.........................................................................................................

SELLE ASEMEL, ET LAHUTADA SUMMAST ARVU, VÕIB SELLE ARVU LAHUTADA ENNE ÜHEST LIIDETAVAST JA TULEMUSEGA LIITA TEISE LIIDETAVA (a + b) - c = (a - c) + b, kui a > c  või a = c (a + b) - c = (b - c) + a, kui b > c  või b = c

Näide: (447 + 568) - 147 = ( 447 - 147) = 868
Sinu näide: ..........................................................................................................
                 ............................................................................................................

1. Arvuta peast, kasutades lahutamise seadusi:
48 - ( 345 + 18)       785 - ( 285 + 34 899)                  (573 + 233) - 273
643 - ( 70 + 343)              484 - 45 - 84                     885 - (185 + 450)
(370 + 89) - 170        (457 + 264) - 457                   6 780 - 128