VÕÕRTÄHED

A, B, (C), D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, (Q), R, S, S, Z, Z, T, U, V,

(W), Õ, Ä, Ö, Ü, (X), (Y).

    Siin on tähestik koos võõrtähtedega. Sulgudes olevaid tähti tarvitatakse ainult võõrnimede ja väljendite kirjutamisel.
 
    Väljenda võõrsõnaga!

kuur auto hoidmiseks......................................
maiustus............................................................
pilt......................................................................
loomaaed..........................................................
auhindamiskomisjon.......................................
võistluste võitja.............................................
tõstuk................................................................
vääriskala..........................................................
ööriietus.............................................................
jooksu lõpp-punkt..............................................


    Eesti keeles on kasutusel väga palju sõnu, mille kirjutamisel kasutatakse võõrtähti. Kõikide nende sõnade tähendust ei tea küll vist mitte keegi.  Tihtilugu kahtleme ka sõnade õigekirjutuses. Alati on sul võimalus end kontrollida, sest keeleteadlased on loonud mitmesuguseid sõnaraamatuid.

    Kontrolli eespool kirjutatud sõnade õigekirja. Kasuta selleks ÕS-i või " Võõrsõnade leksikoni" .


Tänapäeval kasutatakse ka eesti laste nimede kirjutamisel võõrtähti. Paljudel juhtudel aga nime hääldus sellest ei muutu. (Näiteks: Evelyn- Evelin)
Kas ka sina tead mõnda sellist lapse nime?...............................................

............................................................................................................................


Otsi ajalehtedest neile lisaks perekonnanimesid, mis sisaldavad võõrtähti. Reasta tähestikulises järjekorras.

1. ..........................................
2.............................................
3...............................................
4...............................................
5.................................................
6.................................................
7................................................

    Võta mingi ajaleht ja kirjuta sealt välja nimesid, milles esineb võõrtäht!

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................