2. Lahuta kahel erineval viisil  (145 + 74) - 45. Liida sulgudes ja lahuta ning kasuta
summast
arvu lahutamise seadust. Võrdle tulemusi! Tee tehted vihikus.

3. Vähendatav on 34 089 ja vähendaja 3 569. Leia vahe.
    Vähendatav on 7 607 ja vahe on 540. Leia vähendaja.
    Arvuta vihikus.

4. Maakonna spordivõistlustel oli osavõtjaid 420. Jooksudest võttis osa 234,
hüpetest 36
  ja  kuulitõukes osales 12 sportlast. Ülejäänud võistlejad osalesid osavusmängudel. Mitu sportlast osales osavusmängudel? Ülesande
lahendamiseks koosta avaldis ja arvuta
vajadusel vihikus.

     Avaldis: ...................................................................................................

     Vastus: ...................................................................................................

5. Kirjuta  uuesti kastides olevad seadused sümbolites välja ja kontrolli nende
õigsust, kui

    a = 135, b = 69 ja c = 48

    Kirjuta ja arvuta vihikus.

6. Mõtle ja püüa vastata järgmistele küsimustele. Too iga küsimuse kohta vastav näide.

Kuidas muutub vahe, kui vähendaja on 0? ...................................
                              
kui vähendatavat suurendada 50 võrra? .......................................

kui vähendajat vähendada 50 võrra? ...........................................                              

kui vähendatav ja vähendaja on võrdsed? ....................................
 

7. Arvuta vihikusse  avaldise  b - ( c + 23 890) väärtus, kui  b = 12 560 346 000
ja
c = 346 000

8. Nuputa!

    Leia puuduvad arvud nii, et arvude summa igas reas, igas veerus ja nurgast nurka
    oleks üks ja sama.

 

6 202 4 648   5 869
  5 647   5 314
5 425   5 092  
4 875     4 537

 

25876 10 322 11 433 22 543
       
  15 877   21 432
12 544   24 765 9 211