Kirjalik lahutamine. Avaldiste koostamine.
Tekstülesanded. Võrduse õigsuse kontroll.

 
 Tuleta meelde:
    - kuidas kirjutad vähendatava ja vähendaja kirjalikul  lahutamisel;
    - millisest järgust alustad kirjalikku lahutamist.

Miljonist suuremaid arve lahutatakse samamoodi nagu miljonist väiksemaid arve.

        · · ·  
  3 5 7 6 4 5 5
-   4 5 8 5 7 6
  3 1 1 7 8 7 9

Mida näitab punkt kümneliste tulba kohal?

Lahutamist kontrolli vähendaja ja vahe  liitmise teel.

Näide: Tee tehted
            45 870 007 654            Kontroll:                       ......................
         -       979 458 659
                                                                                +      979 458 659


           ...........................                                               .....................

1. Arvuta peast:

95 - 15 - 17               570 000 + 80 000       540 000 - 70 000
4 500 - 600 - 900         45 630 - 50                      10 000 - 45
758 - 158 - 14               7 000 - 1 400            34 + 650 + 766

2. Lahuta kirjalikult vihikus. Kontrolli teise tulba õigsust.

84 056 - 9 952                         1 000 000 - 38 623         
363 000 - 341 623                    23 800 000 - 908 705       
376 544 - 281 525                    7 008 670 - 4 875 000    
537 707 - 21 694                      456 900 000 780 - 6 098   
54 087 000 67- 5 679               235 455 - 138 767
200 096 - 45 672                      609 876 - 50 008

3. Arvuta vihikus.

    482 005 - (155 000 - 97 000)
    (1 000 000 - 1) + (100 000 - 74 355)
    (400 000 - 9) - (300 000 - 500)

4. Kumb on suurem ja kui palju: kas arvude 547 934 ja 38 564 summa või
arvude
456 286  ja 236 742 vahe? Arvuta siin.