Lisa lünkadesse ainult helilisi kaashäälikuid!

                                                        Udu
    Üksko...d  tõusis udu  hei...a...aalt  ...a  otsustas mööda teed patsee...i...a  mi...a.  Aga udu ei tu...d...ud  ...iik...us...eeg...eid ja jäi üle tee  ...o...ides  auto  a...a. Õ...eks ei olnud udul  ko...te ja se...epä...ast ei saanud ta ka  haiget.   ...ii auto...uht kui ka udu pääsesid  ...aid  ke...ge
eh...atusega. Udu põgenes ja jättis  k...aasi...e oma hi...muhigi ehk uduka...di...a.
    Auto...uht  ....ääkis se....est  ...oost kodus  o..a  väikesele pojale , ke...e   ...i...i  oli Uudu. Uudu ei uskunud isa ja ütles, et ärgu ajagu udujuttu.

 

Kirjuta tekstist välja sõnad, milles täishäälik ehk............................. moodustab silbi

............................................................................................................................

...........................................................................................................................

 

Tõepoolest udu on see, mis piirab teel nähtavust ja võib saada nii mõnegi liiklusõnnetuse põhjustajaks.
Udu on aga ilmastikunähtus, mille vastu inimene ei saa. Peame lihtsalt temaga arvestama samapalju kui talvel libeda teega.
    1998.a. suvel kerkis päevakorrale probleem, et meie teede äärde on paigutatud rohkesti mälestusmärke, meenutamaks enamasti mõnda seal liiklusõnnetuses hukkunut. Mälestusmärke on nii suuri kui ka väikesi, kuju ja materjali poolest mitmesuguseid. Mälestuskivide poolest on kõige rikkam Lääne- Virumaa, kus neid on 17. Kahes maakonnas on teeääred puhtad, nimelt Saare- ja Valgamaal.
    Mälestuskivid teede äärtel kujutavad endast suurt ohtu, sest nad tõmbavad  roolis oleva inimese tähelepanu kõrvale ja võivad seetõttu põhjustada uusi  ränki liiklusõnnetusi.
    Eeltoodut arvestades paluski maanteeamet kõik mälestuskivid 1. oktoobriks ära viia.

 

Kas tead, et noorim Viljandi politseinikele vahele jäänud autojuht on viieaastane poiss, kes tegi  Karulas isa kõrval õppesõitu.
 Viljandi politsei tabas kümneaastase poisi, kes oli koos sõpradega salaja isa auto võtnud.
"Auto hakkas Paalalinnas tegema pööret Väike-Kaare tänavale, ilma, et oleks suunda näidanud. Vaatasime siis, et auto sõidab, aga rooli taga pole kedagi, " rääkis üks pealtnägijaist.
Politsei pidas auto kinni, poisid hüppasid välja ja pistsid jooksu.Kaks nendest peeti hiljem korravalvurite poolt kinni.

 

PEA MEELES! Kui sul juhtub mõni õnnetus, ei tohi hakata kartma -- isegi siis, kui oled teinud midagi lubamatut. Tuleb tulla kohe õnnetusest rääkima, sest nii võib ära hoida raskeid tagajärgi .