5. Saeveskis saeti esimesel kuul 225 670 lauda, teisel kuul aga 39 420 lauda rohkem. Neist saadeti ehitustele 250 000 lauda, välismaale aga 96 750 lauda vähem. Mitu lauda jäi saeveskisse? Koosta avaldis ja arvuta vihikus.

Avaldis: ...............................................................................................

Vastus: ................................................................................................

6. Ühel maatükil kasvas 187 426 puud, teisel 14 980 puud vähem. Kummaltki maatükilt võeti maha 156 737 puud. Mitu puud jäi kummalgi maatükil kasvama? Koosta avaldis ja arvuta vihikus.

    Avaldis: ..................................................................................................
    Vastus: ...................................................................................................

7. Koosta avaldis ja arvuta selle väärtus vihikus:
a) arvude 204 ja 1 209 korrutist vähendati 45 089 võrra;
b) vähenda arvude 23 789 670 ja 34 0456 summat samade arvude vahe võrra;
c) arvude 124 089 560 ja 34 560 summast lahuta arvu 604  12 kordne.
 
8. Leia arvude 23 007 684 ja 5 678 785 vahe. Ümarda arvud miljonilisteni ja leia saadud arvude vahe. Võrdle tulemusi. Arvuta vihikusse.

    Vastus: ........................................................................................................

9. Koosta tekstülesanne naturaalarvude lahutamise kohta, kus kasutad arve,
mis on suuremad kui miljon. Andmeid võid otsida teatmeteostest. Ülesande tekst kirjuta siia, lahenda vihikus.
.......................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
 10. Nuputa!

Kanad munesid  esmaspäeval 2 ja pool tosinat muna, teisipäeval 18 muna, kolmapäeval 30 muna, neljapäeval kaks ja veerand tosinat muna. Mitu muna
munesid  kanad nelja päevaga? Uuri, mida tähendab tosin?

        Vastus: ...............................................................................................................

Kui 25 - le liita arv, mis on suurem kui 70 aga väiksem kui 76, siis tulemuseks  on paaritu arv. Milline arv tuleks liita 25 -le?