KORDAMINE.
 H. Petersoni raamatu " Ai! Valus on!" ainetel

1. Kirjuta sõnadele alla, mitu häälikut neis esineb.

    Kui  keegi ehmatab või näeb, kuuleb või nuusutab midagi ebameeldivat, võib ta lihtsalt  kokku variseda, sest veri voolab peast kehasse. Kui tõstad kannatanu jalad üles, voolab  tal veri kiiresti pähe tagasi ja ta tuleb teadvusele.

 

2.Ümbritse täishäälikuga algavad sõnad
 
    Kui puhkeb tulekahju, siis tuleb kõigepealt majast väljuda ja helistada tuletõrjesse. Suits on sama ohtlik kui tuli ise, sest ta võib inimese lämmatada. Suits ja kuumus tõusevad üles. Seepärast rooma mööda põrandat. Tule kustutamiseks visatakse vett süte, mitte suitsu ja leekide peale. Kui süttivad rõivad, tuleb viskuda pikali ja end põrandal rullida. Ära jookse, õhk annab tulele ainult hoogu juurde.
Milliste täishäälikutega algavaid sõnu ei olnud?.............................

 

3. Kirjuta tekstist välja sõnad, milles on täis-ja kaashäälikute arv võrdne.

    Kui on vaja kedagi veest päästa, on väga oluline " kätt pikendada". Vettekukkunule ei tohi anda oma kätt, sest siis on suur oht, et uppuja tõmbab päästja vette. Tuleb võtta aer või mõni pikk puuoks ja ulatada see veesolijale. Kui nüüd tekib vettetõmbamise oht, siis saab "pikendatud käest" lahti lasta.

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

 

4. Aseta tekstis leiduvad helitud häälikud sulgudesse.

     Kui sa näiteks rattaga sõites kukud ja lööd pea ära, siis ütle seda mõnele täiskasvanule ja palu abi. Mine tuppa, heida pikali  ning puhka ja lama rahulikult kogu  ülejäänud päeva. Kui sul tekivad peavalud ja iiveldus, võib olla tegemist ajuvapustusega. Sel juhul tuleb arstile
teatada.
Milliseid helituid häälikuid sa ei leidnud? ................................................

 

5. Kirjuta  tekstist välja  ühesilbilised sõnad.


  Kui keegi lamab maas ja ei suuda kõnetamisele vastata, siis on ta teadvuseta. Pane oma põsk ta nina ja suu lähedale, siis  sa kuuled ja tunned, kas ta hingab. Pane  oma käsi ta kukla taha ja kontrolli, kas ta pea on korralikult kuklas, siis ei takista  keel hingamist. Vaata järele, et tal ei ole midagi suus, mis võiks teda lämmatada.

............................................................................................................................

............................................................................................................................