8. Arvuta vihikusse:

    17 753 000 + 23 003 920 - 58 563
    6 000 - ( 3 500 - 1 893)
    (2 057 - 378) - (8 965 - 7 857) + (3 756 - 2 769)
    251 113 708 - (67  402 + 100 999)

9. Kolmes kastis on kohv. Kui esimesest kastist tõsta 20 040 g ja teisest kastist
    12 004 g kolmandasse kasti, siis on igas kastis 40 kg. Kui palju oli esialgu
    kohvi
igas kastis?
    Arvuta vihikusse.

    Vastus: Esimeses kastis: ..................................
               Teises kastis : .....................................
                Kolmandas kastis: ..............................

10. Arvude 23 602 806 ja 18 980 675 vahest lahutada arvude 829, 1 832 ja 1 034
     summa.

    Koosta avaldis: .......................................................................
    Arvuta vihikusse.
    Vastus:

11. Tuleta meelde õpitud ühikud, teisenda ja arvuta:

    1 ha - 1 a = ...................................................................................
    1 a - 1 m² = ...................................................................................
    5 t - 135 kg = ................................................................................
    2 ts 37 kg - 1 ts 94 kg = .................................................................
    2 m² - 1 m² 30 cm² = .....................................................................
    49 kg - 25 kg 560 g = .....................................................................

12. Nuputa!

    Asenda järgmistes arvutustes tärnid sobivate numbritega.
 

 

 

3

6

*

8

 

2

7

4

*

+

3

*

2

0

 

*

1

4

3

 

 

 

5

6

*

7

 

9

3

4

1

+

 

*

3

2

1

5

1

8

*

 

 

 

4

*

2

3

-

1

2

*

*

 

*

2

0

5

 

 

 

*

6

3

*

-

2

5

*

6

 

1

*

5

4

 

13. Nuputa!

    Taluperemehel oli ristkülikukujuline karjamaa, mis oli 32 m pikk ja 24 m lai.
Ta
tahtis ümber karjamaa aeda teha. Kui peremees paneks aiaposti iga 8 meetri
järel,
siis mitu posti läheks tal aia tegemiseks vaja?