Liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine peast ning kirjalikult.

1. Arvuta peast:
520 - 240 =                        7 · 500 =                                3 · 320 =
360 - 180 =                       560 : 8   =                               15 · 20  =
720 + 15  =                    1800 : 90  =                              320 : 80  =
8003 +   7 =                    6000 : 15  =                              560 :  7   =

2. Leia suurima kolmekohalise ja suurima kahekohalise arvu summa, vahe ja korrutis. Arvuta siin.
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Arvuta kirjalikult:

    7 0 0 0
-  2 5 7 6 
  1 0 3 7 2   
-   9 8 9 7  
  5 0 7 8 3
+   9 4 1 8  
Tuleta meelde, kuidas sa paigutad liidetavad üksteise alla. Arvuta.

2094 + 675 + 2759 + 20 =   
4182 + 429 + 2243 + 8 + 56 789 + 109 =

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Tuleta meelde reegel, kuidas korrutada ja jagada arve, mis lõppevad nullidega ja arvuta peast:

40 · 2000 =
90 ·   90  =
500 · 28  = 
30 · 107  =
480 : 60     = 
750 : 30      =  
4800 : 400   =  
35 000 : 7000 =  
560 : 70     =
132 000 : 800   =
4500 : 1500  =
60 · 72   =