1. Koosta küsimusi teksti kohta.

1)Kuidas.........................................................................................................

2)Miks.............................................................................................................

3)Missugune..................................................................................................

4)Kellega.......................................................................................................

5)Millal............................................................................................................

   Kui oled huvitatud sellest, kuidas läheb lugu edasi, siis loe Cr.Pullein -Thompsoni raamatuid
 "Kodu Jessiele . "
 "Tule koju , Jessie! "
 "Palun päästke Jessie "

2. Ava tekst " Kodu Jessiele "
Jooni eelviimases lõigus alla laused, mis algavad ja lõpevad kaashäälikuga.
Tõmba neis lausetes olevatele ühesilbilistele sõnadele ring ümber.

 3.  Lisa lünkadesse ainult täishäälikuid!
 
                                                     K...er.

    ...n...mest ajendas ko...ra  k..d...st..ma  to...d...vajadus. Arvatakse, et  h....pis  h...lj...m
h...k....ti  neid  k...s...t...ma jahi-,  kande- ja  v...oloom...d....n... .  S...dam....da, k...idas
aren...s  k...rj...kasv..t...s  p...dsid inimesed kasutada koeri karjah...idj...t...na. 
T...nap...evaks  ...n   ...r...tatud  ...le 500  kehaehit...selt ja v...rv...selt  ...r...neva
k...er...t...u. Koera rakendamist n.... paljudel   ...l...aladel  võim...ldavad tema
k...ndumus inim...sesse, h...a   h...istm...ne,  n...g...mine,  v...st...pidav...s.

    S...jadel   m...del on  k...dutuist ,uuesti  mets...stun...d ja  h...nd...ga ristunud
kodukoertest, moodustunud  s...red   h...lk...vad   k...rjad,  mille peamine  
...htlikk...s   seisneb   m...rut...v... levitamises ja selle  kolde  s...ilit...mises.

Millist infot said siit koera kohta, mida sa enne ei teadnud?

.......................................................................................................................................... .
 
    Kirjuta nüüd  4 lauset oma lemmiklooma kohta. Püüa need laused kirjutada nii, et
iga  sõna lauses algaks kaashäälikuga.( Ära unusta, et igal lausel peab olema oma mõte)
 
...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................