5. Kui palju on arvude 10 000 ja 10 summa suurem arvude 999 ja 9 summast? .......................................................................................................................
 Kui palju on arvude 10 000 ja 10 korrutis suurem arvude 999 ja 9 korrutisest?
.......................................................................................................................

6. Arvuta peast:
    3600 : 2 : 3 : 100 =
    8400 : 2 : 2 : 3 : 7 : 10 : 10 =
    5600 : 8 : 35 · 12 : 20 : 6 =
    720 · 2 : 20 : 36 · 450 + 10 =
    (4900 : 70 · 30 : 700 + 1000) · 3 =

7. Arvuta kirjalikult vihikus.
 
            7 020 · 13                        134 890 : 2                            207 · 356
            65 · 45                             2 904 : 33                              9 002 · 11
            40 · 5 060                        6 900 : 92                              6 615 : 4
            207 · 102                         108 720 : 36                             18 096 : 8


8. Kaks poissi mõõtsid kooliaia pikkust sammudega. Esimene sai 260 sammu,
teine 340
sammu, kusjuures esimese poisi samm oli 50 cm ja   teise samm 40 cm
pikk. Kes mõõtis täpsemini
, kui aia tõeline pikkus oli 134 m?

 

9. Jagatav on 69 312 ja jagatis 912. Kui suur on jagaja? Arvuta vihikus.
 

10. Nuputa! Missugust arvu tähistab iga täht ruudus, kui on teada:

1) A on 2 korda suurem kui B,
2) B on 25 võrra suurem kui C,

3) C on 40 võrra väiksem kui D,
4) D on 3 korda suurem kui E,
5) 1000 on 4 korda suurem kui E.
A   B
  C  
D   E


Mõtle, millise tähe leidmisest tuleb alustada?