Lahenda peast järgmised ülesanded:

6. Raamatukogu laenutas lugejatele esimesel kuul 600 raamatut, teisel kuul 800 raamatut ja kolmandal kuul 1000 raamatut. Mitu raamatut laenutas raamatukogu kolme kuuga?
Vastus:....................................................................

7. Loomaaias antakse elevandile päevas 24 kg leiba, 3 kg saia, 16 kg porgandeid, 16 kg peete, 50 kg heinu. Kui palju vajab elevant toiduaineid kuus? (30 päeva)                   Vastus:.........................................................................................

8. Kanamuna kaalub 60 grammi, jaanalinnumuna on 24 korda raskem. Kui palju kaalub jaanalinnumuna?
Vastus:......................................................................................

9. Leia  peast järgmiste arvavaldiste väärtused :

(340 + 80 - 360 - 50) · 100 - 999 = ......
(24 · 20 - 16 · 30) · 10 + 125 = .......
(25 · 100 - 1400 - 200 ) : 900 -1 = .....
3 500 : 5 - 700 + 12 · 100 - 600 = .....
5 · 5 · 5 · 5 + 625 - 1 · 250 : 5 = .....

10. Kaks ülikonda maksavad kokku 8016 krooni. Kauplusesse toodi esialgu 6 ülikonda, pärast aga veel 8 samasugust ülikonda. Kui palju maksavad kõik kauplusesse toodud ülikonnad? Arvuta kirjalikult vihikus.Vastus: ........................................................................................................

11. Pansionaadile osteti 19 lauda,  720 krooni tükk  ja 9 kappi, kusjuures kappide eest maksti sama palju kui laudade eest. Mis oli kapi hind? Arvuta kirjalikult vihikus.Vastus: ........................................................................................................

  12. Koosta vihikusse tekstülesanne , kus on vaja sooritada järgmised tehted ja lahenda see:

    7 · 123 = ........
    5 ·   16 = ........
Kokku ....... + ........ = ......... Vastus: ...................................

13. Nuputa!

    1   2   3   4   5   6   7   8   9  = 100
Muutmata nende numbrite järjestust, aseta nende vahele plusse ja miinuseid, nii et tulemuseks oleks 100.

   Kui palju aega on 70-aastane inimene kulutanud magamiseks, kui arvestada, et ta magas ööpäevas keskmiselt 7 tundi ja aastas on 365 päeva?