TÄHESTIK. HELILISED- JA HELITUD HÄÄLIKUD


EMAKEEL
Ira Lember

On mõned keeled
hõimud ja õed,
ja teised võõrad
 kui kauged jõed.
Kui võõrsil vaid
võõraid keeli sa kuuled,
 ja kõikjal puhuvad
võõrad tuuled
ning jalge all võhivõõras on pind --
ja emakeeles kui hüütakse sind.
See on nii   tuttav,
armas ja hell,
kui lapsepõlv, kodu ja karjakell!
Me oma keel
ja kodune murre,
on kodujõge ületav purre.
Üks võõras kuulama kord juhtus
mu emakeele kõla ja puhtust.
" Andke andeks,
kas keegi praegu mängis kandlel?"

    Nii nagu heliseb kandlekeel, helisevad keeles ka mõned häälikud. Neid nimetatakse helilisteks häälikuteks.
 

Heliliste häälikute hulka kuuluvad kõik täishäälikud: ......................................................

ja neile lisaks kaashäälikute hulgast ........................................................ . 

Helitute häälikute hulka kuuluvad kõik sulghäälikud- .............................+f, h. s, s, z, ja z. 
 

 
Täht on hääliku märk. Tähed kindlas järjekorras moodustavad tähestiku.

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, S, Z, Z, T, U, V, W, Õ, Ä, Ö, Ü, X, Y

C, Q W, X, Y  on võõrtähed, need esinevad ainult võõrnimedes ja võõrkeelsetes väljendites .

1. Ümbritse nüüd tähestikus kõik helilisi häälikuid  märkivad  tähed punase, helituid sinise joonega.

2. Kirjuta luuletusest välja need read, mis algavad ja lõpevad helilise häälikuga.

......................................................................................................................

Selle rea helitud häälikud on.....................................................................

...................................................................................................................... 

Selle rea helilised häälikud on.................................................................

.......................................................................................................................

Selles reas on.......helilist häälikut.

........................................................................................................................

Selles reas on helituid häälikuid......... .