Miljonite klassi järgud. Arvude lugemine ja kirjutamine.

Neljandas klassis õppisid arve kuni miljonini.

1 miljon  +  1 miljon + 1 miljon+   1 miljon+  1 miljon+  1 miljon+  1miljon+  1 miljon +1 miljon +  1 miljon
10 miljonilist on 1 kümnemiljoniline  -   10 000 000
10 kümnemiljonilist on 1 sajamiljoniline  -  100 000 000

Miljoniliste  klass

Tuhandeliste klass

Üheliste klass

Saja- 
miljoni-
lised
Kümne- 
miljoni-
lised
Miljoni-
lised

7

3

0

 

9

3

   

9

Saja- 
tuhande-
lised
Kümne- 
tuhande-
lised
Tuhande-
lised

5

6

9

9

0

7

2

7

4

Saja-
lised 
Kümne-
lised
Üheli-
sed 

6

0

8

0

4

3

8

3

0

Arvude loendamisel iga klassi järgi öeldakse vastava klassi nimetus. Üheliste
klassil
jäetakse klassi nimetus ära.

Nt: Tabelis toodud esimene arv: seitsesada kolmkümmend miljonit viissada kuuskümmend üheksa tuhat kuussada kaheksa.

Loe tabelis toodud arvud ja kirjuta need tahvlile, nimetades järguühikud
arvudes.

1. Kirjuta numbritega järgmised arvud, jättes klasside vahele suuremad vahed:
a) kolmsada kakskümmend viis miljonit .....................................
b) nelisada kaheksakümmend kaks miljonit seitsesada tuhat .....................................................
c) kolmsada nelikümmend kaks miljonit nelisada üheksakümmend tuhat kuusteist ....................................................
d) viis miljonit viis tuhat viis .........................................................

2. Kirjuta 1 võrra väiksemaid arve kui antud arvud ja loe!
999 999 999 .............................999 999 900 .....................................
999 999 000 .............................999 900 000 .....................................
19 980  000 ............................  10 000 000 .....................................

3. Kirjuta ainult numbritega järgmised arvud:

    3 miljonit 309 tuhat 5 ..........................................................
    12 miljonit 20 tuhat 107 ......................................................
    104 miljonit 5 tuhat 10 ........................................................
    8 miljonit 8 tuhat 808 ..........................................................
    70 miljonit 7 tuhat ...............................................................

4. Loe arvud ja nimeta nende järgud:

    20 006;    100 100 100;    80 080 080;     32 635 000;    7 050 300;  
  45 000 065;
  302 008 070