5. Loenda 10 miljoni kaupa 5 arvu:
edasi:    270 000 000;    280 000 000; ......
tagasi:   600 000 000;    590 000 000; ......

6. Kirjuta arvud, mis koosnevad allpool toodud järguühikutest ja loe:
3 sajatuhandelist, 5 kümnetuhandelist, 7 sajalist, 3 ühelist ..............................
10 sajatuhandelist, 4 sajalist, 7 ühelist .............................................................
4 kümnetuhandelist, 7 tuhandelist, 5 kümnelist ................................................
8 kümnemiljonilist, 4 sajatuhandelist, 5 kümnetuhandelist .............................
7 miljonilist, 2 tuhandelist, 9 sajalist ............................................................


7. Kirjuta, mitmest ja milliseist järguühikutest koosnevad arvud:

905 087 ...........................................................................................

530 080 ...........................................................................................
25 007 .............................................................................................
34 008 970 .......................................................................................

5 790  085 .......................................................................................
Näiteks: 503 906 = 5 st. 3 t. 9 s. 6 ü.

8. Teisenda madalama järgu ühikuteks:

    4 kümnelist = ................................................
    3 kümnelist, 2 ühelist = ...................................
    7 tuhandelist, 1 sajaline = ................................
     5 kümnetuhandelist .........................................
    2 tuhandelist ...................................................
    6 sajalist, 4 kümnelist .......................................

9. Kirjuta kõige väiksem seitsme-, kaheksa- ja üheksakohaline arv:

...............................................................................................................

10. Tehas töötab kahes vahetuses: esimene vahetus valmistas päevas 29 saagi, teine 28. Mitme päevaga valmistab tehas 1368 saagi? Arvutused tee vihikus. Vastus:

.........................................................................................

11. Nuputa!

Kirjuta numbrite 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 abil neli sellist ühe- või kahekohalist arvu, mille summa on 100 ja ükski number ei esine rohkem kui üks kord. Näide: 2 + 15 + 36 + 7 = 100