Miljardite klassi järgud. Arvude lugemine ja kirjutamine.
Lisa: rooma ja araabia numbrid
.

Nüüd teeme tutvust uue arvude klassiga -
miljard
1  sadamiljon+1 sadamiljon+1 sadamiljon+1 sadamiljon+
1 sadamiljon+1 sadamiljon+1 sadamiljon+
1 sadamiljon+1 sadamiljon+1 sadamiljon = 1 miljard
 
10 sadamiljonit = 1 miljard    1 000 000 000

Saame uued järguühikud - kümme miljardit     -  10 000 000 000
                                           sada miljardit     - 100 000 000 000
Järguühikute klassid ei lõpe miljardite klassiga. Huvitav on teada mõnede
järgmiste
arvude klasse:
     1 triljon          - 1 000 000 000 000
    1 kvadriljon    - 1 000 000 000 000 000
    1 kvintiljon     - 1 000 000 000 000 000 000
    1 sekstiljon     - 1 000 000 000 000 000 000 000

Selliste suurte arvude kirjutamine on väga tülikas. Selleks on omad võtted,
kuidas
neid üles kirjutada.  Nendega tutvud edaspidi. Näiteks: 51 000 000 000 =
51 miljardit

1. Kirjuta järgmised arvud, jättes klasside vahed. Loe need.

2305670345 = .........................    450058034 = ............................
2008040 = ..............................   6903002109 = ...........................
80808000 = .............................     302010000 = ............................

2. Miljardilised kirjutatakse paremalt .................................... kohale, kümnemiljardilised ............................. kohale ja sajamiljardilised  ................................... kohale.

3. Loe järgmised arvud:
  11 000 000  008             9 000 000 000            6 000 780 000

       609 000 705            12 009 808 006         405 302 807 009
         78 089 600                 507 990 700               228 208 028
 208 808 000 090              9 008 703 080            6 600 600 006

4. Kirjuta numbritega järgmised arvud:
a) kolmsada kuuskümmend kaheksa miljardit ......................................................
b) nelikümmend kaheksa miljardit kuussada miljonit .............................................
c) üks miljard kakssada kuuskümmend kaheksa miljonit kolmsada
kakskümmend
viis tuhat ...........................
d) kakssada kolm miljardit kaheksasada tuhat kakssada viisteist ..............................
e) üksteist miljardit viissada üheksakümmend kolm ..............................................