Tööleht teksti  " Elupäästjad" juurde

   Vasta küsimustele teksti põhjal. Tühjadele ridadele anna vastus lausena.

    1.  Millal toimus selles loos kirjeldatud sündmus?
            a) varakevadel
            b) hilissuve ühel hommikul
            c) kesksuve ilusal hommikul

......................................................................................................................

2. Millise jõe ääres tegevus toimus?
            a) Alliku jõe
            b) Kääpa jõe
            c) Kalevipoja jõe

.....................................................................................................................

3. Miks peeti seda jõge ohtlikuks ja salakavalaks?
            a) jõe põhjas oli terav mõõk
            b) varjas endas sügavaid auke ja allikaid
            c) oli väga käänuline

......................................................................................................................

 4. Kellel oli  tol  korral enam kalaõnne?
            a) Vollil, sest ta püüdis vähese ajaga 3 ahvenat
            b) jutukese minategelasel, sest  ta sai kiiresti 2 ahvenat
            c) Vollil, kes  sai lühikese ajaga kaks kalmust kätte
            d) Vollil, sest ta sai  lühikese ajaga 2 ahvenat

......................................................................................................................

  5. Miks oli juba kaugelt kosta, et Alliku poolt läheneb poistekamp?
            a) oli kuulda jalgrataste  kolinat
            b) poisid naersid valjusti
            c) nad olid end juba külavahel riidest lahti koorinud

.......................................................................................................................
 6. Kuidas käitusid teised poisid kambast, kui üks poisivolask sillalt vette hüppas?
            a) püüdsid teda takistada, sest põhi oli siin mudane
            b) hüüdsid appi
            c) kiitsid takka

........................................................................................................................

 7. Kes  sai esimesena aru olukorra tõsidusest?
            a) jutukese minategelane
            b) Volli
            c) Samuel

.......................................................................................................................

 8. Miks oli uppujat raske üksi päästa?
            a) ta tiris päästjat koos endaga põhja poole
            b) uppujat ei leitud, sest põhi oli mudane
            c) keegi ei julgenud vette hüpata

....................................................................................................................

 9. Mitut hädasolijat päästsid  Samuel ja Zirnask?
            a) kahte
            b) kolme
            c) ühte

...................................................................................................................

 10. Mille abil poisid Kääpast välja tõmmati?
             a) hobuse abil
             b) redeli abil
             c) ohjade abil

..................................................................................................................


  11.  Mida oli vaja teha pärast kannatanu kaldale toimetamist?
            a) anda kiiresti päästjatele medalid
            b) kunstlikku hingamist
            c) joosta abi järele

......................................................................................................................