5. Loe arvud ja nimeta mitu kümnelist, sajalist, tuhandelist, kümnetuhandelist on igas järgnevas arvus:

32 010; 504 308; 1 000 009; 34 008 008; 12 009 870 450; 4 608 340 703

6. Kuidas muutub arv 832 906, kui talle kirjutada paremale juurde  üks null? Kaks nulli? Kolm nulli?  Kirjuta ja loe need arvud.
    .................................................................................................
7. Kirjuta ja loe 5 arvu, mis järgnevad arvule 999 999 996. .....................................................................................................
 
8. Kirjuta järgmises tekstis esinevad arvud numbritega:
1998. a. said Eesti pangad esimese kuue kuuga kokku kolm miljonit üheksasada tuhat krooni kahjumit. Seejuures ühe suurema panga, Hansapanga, kasum oli sada seitsekümmend üks miljonit krooni, hoiused moodustasid kuus miljonit kakssada tuhat krooni ja laenud viis miljonit seitsesada tuhat  krooni.

    Eesti pangad said kahjumit .............................................................................
    Hansapanga kasum oli ....................................................................................
    Hoiused moodustasid ....................................................................................
    Laenud  moodustasid .....................................................................................

9. Kirjuta   järgmised arvud:

    10 miljardit 505  miljonit 5 tuhat 375 .................................
    9 miljardit 5 tuhat ............................................................
    367 miljardit 3 .................................................................
    30 miljardit 10 tuhat 14 ....................................................
    400 miljardit 10 ................................................................

10. Mitu korda mahub arvusse 9 miljardit:

    9 miljonit? ( ..................), 9 tuhat? (.........................), 90 miljonit? ( .................),
    900 tuhat? (.............................), 900 miljonit? (...........................).

11. Nuputa!

 Millise kõige suurema arvu toole saab paigutada igasse tuppa, kui 46 tooli jaotada võrdselt 8 toa vahel?  Mitu tooli jääb üle?