Mitmekohaliste naturaalarvude võrdlemine. Võrratuse mõiste. Võrratus- ja võrdusmärk. Mitmekohaliste naturaalarvude järjestamine.

Vaatleme kahte naturaalarvu: 247 ja 3035. Me võime öelda, et teine arv on suurem kui
esimene. Seda nimetatakse matemaatikas naturaalarvude võrdlemiseks ja kirjutatakse võrratuse abil. Võrduse märkimiseks on meile juba tuntud märk " = " ,  võrratuse kirjutamiseks kasutatakse aga märke:
< on väiksem kui .....
> on suurem kui .....

Näiteks: 247 < 3035 ( 247 on väiksem kui 3035)
          12 089 > 10 078 ( 12 089 on suurem kui 10 078)

Mitmekohaliste naturaalarvude võrdlemisel kasutatakse järgmisi võtteid:

1. Esmalt võrdleme antud naturaalarvudes olevaid järkusid. Suurem on see arv, milles on olemas kõrgem järk.
Näide: 34 089 > 4 890, sest esimeses arvus on kõrgeimaks järguks kümnetuhandelised ja teises arvus tuhandelised.

2. Kui aga kaks naturaalarvu on võrdse järkude arvuga, on suurem see arv, milles on kõige kõrgemas järgus rohkem ühikuid.
Näide: 45 085 < 54 067, sest esimeses arvus on 4 kümnetuhandelist ja teises arvus 5
kümnetuhandelist.

3. Kui aga kõrgeima järgu ühikute arvud on võrdsed, võrreldakse samuti ühe koha võrra madalama järgu ühikuid.
Näide: 243 904 > 233 580, mõlemas arvus on võrdselt 2 sajatuhandelist, esimeses arvus on 4 kümnetuhandelist ja teises arvus 3 kümnetuhandelist.
450 870 < 451 600

 
Tuleta meelde, et vähim naturaalarv on 0 ja  suurimat naturaalarvu ei ole olemas!

1. Too eelnevas tekstis antud näidetele juurde omapoolne näide.
    .....................................................
    .....................................................
    .....................................................

2. Kirjuta kõik paarisarvud, mis on väiksemad  kui 4009 ja suuremad 3983.
   ..................................................................................................................................

....................................................................................................................................