Kordame veel kord üle helilised - ja helitud häälikud, sest nende  kindel tundmine on vajalik õigekirja õppimisel.

  HELILISED HÄÄLIKUD ON .......................................................................

  HELITUD HÄÄLIKUD ON ...........................................................................

 1. Juba ammu tead sa, et kaashäälikuühendis kirjutatakse iga häälik ühe tähega. Erandlik kaashäälikuühend võib tekkida liitsõnade liitumiskohal, sest ükski täht ei tohi liitumisel kaotsi minna.

 Näiteks:
             pastell+ pliiats= pastellpliiats

             võrk+ kiik=........................................

             plekk+ pann=..................................

             .........................................................
 
2. Erandlik kaashäälikuühend tekib ka liidete -ki ja -gi lisamisel sõnadele.
     Näiteks: pall+gi = pallgi
 

PEA MEELES!
   
ÜKSKI TÄHT EI KAO KAASHÄÄLIKUÜHENDIST KA
    LIIDETE -GI JA -KI PUHUL.
    HELILISE HÄÄLIKU JÄRELE   KIRJUTA LIIDE -GI ,
    HELITULE HÄÄLIKULE JÄRGNEB -KI.

 

    null+gi .....................                kork+ki..................................
   koer+gi.....................                sulg+ki.................................
   äike+gi.......................               karp+ki..................................
  ........a+gi.....................              ..........b+ki..............................
  ........i+gi.....................               ..........t+ki................................
  ........u+gi......................             ..........d+ki................................
  .......o+gi.......................            ..........f+ki..................................
  ........õ+gi.......................            ..........h+ki................................
  ........ä+gi........................            .........s+ki................................
  ........ü+gi.........................
  ........m+gi.........................
  ........n+gi........................
  ........v+gi.........................