3. Võrdle antud arve, kasutades selleks märke >, < või =. Loe saadud kirjutised.
23 906 .......    24 008 
406 008 ......     98 008
12 230 897 ......12 230 796 
45 980 .....    45 980
178 098 ......    178 198
246 806 ......    245 806
30 008 489 ......30 088 898
87 439 .....       87 440
4. Spordivõistlustel hüppas Jaan kaugust 453 cm, Jüri 459 cm,
Kalle 423 cm, Kaido
503 cm,  Kalmer 498 cm ja Juhan 567 cm.
Järjesta poisid  kõige paremast
tulemusest alates.
    ............................................................................................

5. Kirjuta punktiiri kohale number nii,  et võrdus oleks tõene.

            29...2 > 2972                                    123 4...2 < 123 482
            6...13 < 6213                                  23 486 109 > 23 486...09

6. On antud numbrid  3, 5, 7, 9. Moodusta nendest 6 erinevat
neljakohalist arvu ja
järjesta alates väiksemast.
..............................................................................................................
..............................................................................................................

7. Võrdle:
        4 kg ..........    4021 g                                3m 5cm ........305 cm
    1t 26 kg .........   1024 kg                                 9 km  ..........900 m
       237 g .........2 kg 37 g                             864 m .........8 km 640 m

8. Riiet meetrihinnaga 80 krooni osteti kolmel korral: esimesel korral maksti ostu eest 1200 krooni, teisel korral 1760 krooni ja kolmandal korral 1520 krooni. Mitu meetri riiet osteti kolmel korral kokku? Lahenda ülesanne vihikus kahel viisil.

    Vastus: ........................................................................................................................

9. Ühes raamatus on 185 lehekülge, teises 230 ja kolmandas 201 lehekülge. Ants tahab need läbi lugeda 2 nädalaga. Mitu lehekülge tuleks tal lugeda päevas?
Lahenda ülesanne vihikus.

Vastus:.......................................................................................................................

10. Nuputa!
 Ülesanne on võetud 1920. a.õpikust "Arvud elust". "Mitu lammast on sul, vaene pime karjane?" "Mul on enam kui 20, aga vähem kui 30 lammast; lasen ma 2 kaupa lauta, jääb viimaks 1 lammas üle, lasen ma 4 kaupa lauta, jääb 3, lasen ma 5 kaupa lauta, jääb viimaks 2 lammast üle."