TORM
     Teet Kallase järgi

      Võib arvata, et üks inimkonna tähtsamaid jututeemasid kiviajast tänapäevani on olnud ilmastik. Ilmselt jääb ta selleks aegade lõpuni.
        On siiani suuresti ilmastiku teha, kuidas me siin oma ainsas kodus, oma väikeseks jäänud planeedil hakkama saame. Üksainus ilma kapriis võib aastatepikkuse töö hetkega hävitada.
    Vaata ÕS-ist, mis on kapriis..............................................................................................

..............................................................................................................................................


        Seda juhtub ka meil, Eestimaal, selles suhteliselt vaikses Euroopa sopis, kus ei tunta  vulkaanipurskeid, tõelisi maavärinaid, hävitavaid taifuune ega isegi katastroofilisi üleujutusi.


taifuun..................................................................................................................

katastroofiline.....................................................................................................


  1998. aasta suvehaku tormid ja äikeserünnakud olid aga midagi, mida mäletatakse veel kaua. Ilmselt räägitakse sellest aastate pärast kui eelmise sajandi lõpu suurest juunitormist.
        Sest tõesti : välgust tapetud inimesed ja loomad (Järvamaal 7 lehma korraga!), veerandit riiki tabanud elektrikatkestused, tummad raadiod ja telerid, lõhutud hooned, lendavad katused maal ja linnas, murtud hiigelpuud. Paljud on nüüd siis oma silmaga näinud, kuidas näeb välja tromb, tornaado väiksem vend. Järvamaa karjaku meelest oli karja rüüstanud torm hullem kui sõda.

tromb...................................................................................................................

tornaado..............................................................................................................

        Süngete ja ehmatavate uudiste sekka pudeneb koomilistki.

koomiline...........................................................................................................

    Kohtla - Järvel ründas keeristorm tivolit, kõige rohkem sai kannatada õuduste tuba.

Siin on ühe lausega tekstist "Torm" midagi juhtunud. Kõik silbid pilla-palla laiali. Kui oled aru saanud , millise lausega on tegemist, siis jooni see tekstis alla.


KAR  TA   JA  O  KUI  DA  TORM  SÕ  NUD  LI   RÜÜS  MEE  KAR  MAA LEST  KU  JA  VA  LEM  HUL JÄR
  Kirjuta lause silbitatult joonele!

.................................................................................................................

KONTROLLI, et
1) igas silbis oleks vähemalt üks täishäälik
2) kaashäälikuühendit silbitades  viisid ainult viimase kaashääliku järgmisesse silpi