3. Kirjuta  neli suvalist arvu, mille ümardamisel võib tekkida:
    2300 ...............................................................................................
256 000................................................................................................
 67 980 ...............................................................................................

4. Ümarda sajalisteni ja tuhandelisteni arvud:
    6078  »  .....................                            6078     »  ................................
    2950  »   ....................                             2950    »  ...............................
    43 437  »  ..................                            43 437    »  ............................
    99 999  » .................                                 99 999    »  ............................

5. Arvuta vihikusse avaldise väärtus ja seejärel ümarda  vastus kümnetuhandelisteni.
                (883 685 +796 875) : ( 90 011 - 89 451) x 102

Vastus: ...........................................................................................................

6. Arvuta avaldise  täpne väärtus. Seejärel ümarda arvud sajalisteni. Võrdle
saadud
vastust täpse arvutusega. Vastus kirjuta võrratusena.

        185 · 57 + 4534 · 89
        6578 : 13 - 756 : 42

    Vastus:................................................
              ................................................

7. Aeda istutati 180 kirsipuud ja mõned pirnipuud. Kui palju istutati pirnipuid,
kui iga 30
kirsipuu kohta tuli 4 pirnipuud? Arvuta peast.

    Vastus: ......................................................................................................

8. Maja ehitamiseks toodi 320 000 tellist. Mitu päeva kulus telliste
kohaletoomiseks,
kui neid veeti 5 veoautoga, igaühel koormaks 800 tellist ja
kui auto tõi päevas 4 koormat?

    Arvutused tee vihikus.
    Vastus: ......................................................................................................

9. Nuputa!
    Asenda 12 numbrit nullidega nii, et summa oleks 20.

        1 1 1
        3 3 3
     + 5 5 5
        7 7 7
        9 9 9