SILP. SILBITAMINE


    Silbis peab alati leiduma üks täishäälik ja see võib ka üksi silbi moodustada. Näiteks: u-ni,õu-e. Leia nüüd ise tekstist "Torm" need sõnad, milles esineb ühetäheline silp ja jooni alla.
Kõik sõnad oled leidnud siis, kui joonisid alla 16 sõna.
Kirjuta need sõnad silbitatult  joontele. Sama sõna  ära korda.

.....................................
.....................................
......................................
.....................................
......................................
......................................
.....................................
......................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
.....................................
.....................................
.....................................

NENDES TULPADES SILBITASIN.

Tihti on vaja sõnu poolitada. Poolitamise aluseks on silbitamisreeglid:

1. Pikk ja ülipikk vokaal kuulub ühte silpi.  (rii-ul)
2. Ühe tähega märgitav konsonant alustab silpi (e-ma)
3. Kaashäälikuühendist kuulub viimane järgmisse silpi. ( korst-nad)
4. Liitsõnades silbitatakse sõnad eraldi. (jutu-raamat, ju-tu-raa-mat)
 

PEA MEELES, ET SILBITAMINE JA POOLITAMINE EI OLE ÜKS JA SAMA. POOLITAMISEL EI TOHI ÜHETÄHELIST SILPI JÄTTA REA LÕPPU EGA VIIA UUE REA ALGUSESSE .
NENDES TULPADES  POOLITAN  SAMAD SÕNAD

.....................................
.....................................
......................................
.....................................
......................................
......................................
.....................................
......................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
.....................................
.....................................
.....................................

Poolitada ei saanud järgmisi sõnu:.......................................................................................... .
Lisa omalt poolt veel 5 sõna, mis on kahesilbilised, kuid poolitada ei saa

...........................................................................................................................
Milline nimi ei sobi teiste hulka. Tõmba maha! Joonele lisa põhjendus

Ants, Aadu ,Elmar, Rivo , Uno    ......................................................................

 Rivo, Elmar, Uno,  Aadu, Sander   ..................................................................