Mida  olen õppinud? Kordamine.

1. Tuleta meelde miljonite ja miljardite klassi järgud.
    Kirjuta ja loe  iga klassi järgu kohta üks arv:
    Miljonite klass ................................                Miljardite klass ............................
                          ................................                                      ............................
                          ................................                                      ............................
2. Milline arv eelneb ja järgneb antud arvudele. Loe need.
           100 000                    34 980                        45 123 019
     999 999 999             50 268 100                               69 999
      25 045 900            496 000 000                       379 090 000

2. Kirjuta ja loe arvud, mis on antud arvudest 3 võrra  suuremad ja väiksemad.

 

Väiksemad 

Suuremad

23 456 008     
108 034 801    
12 000 008 999    
3 308 225 700    
20 045 070  097    


 3. Ümarda ja loe järgmised arvud, püüa seletada, kuidas Sa seda teed!
    sajalisteni: 45 643  » ............            23 109 961  » ................
    kümnetuhandelisteni : 92 765 008  »   .....................      12 450 340 343   » ..................
    kümnemiljonilisteni:   310 450 000  »  ....................       80 876 090 407   » .................

4. Antud on kolm näidet naturaalarvude võrdlemise kohta, tuleta meelde reeglid, kuidas
    seda on tehtud ja too veel lisaks kolm näidet.

    Näide 1.     45 789 < 134 679                        ............................................................................................................................
    Näide 2.   673 980 > 570 432                        ...........................................................................................................................
    Näide 3. 24 689 008 < 24 699 008                 ............................................................................................................................

5. Tee arvutused vihikusse ja pane lünka  > või  < märk:

    802 · 406 - 900 072 : 18 + 68 392 ......... 589 000 + 500 · 380 - 191 580 : 93

6. Korrutamistehtes tähendab erinev täht erinevat numbrit. Leia need nii, et arvutus
    oleks õige.
 
            E I N
        ·   E I N
         OKKO
    M O K      
    M A R K O