7. Millest me teame, et arvus 587 364 number 7 tähendab tuhandelisi, number 8
    kümnetuhandelisi, number 5 sajatuhandelisi? Mitu numbrit peab alati olema
    tuhandeliste järel ja mida neist igaüks tähendab?

8. Mis me peame kirjutama sajaliste kohale, kui me arvust 12 587 364 lahutame 300,
    nii et sinna enam sajalisi ei jää? Mis juhtub, kui me jätame selle numbri kirjutamata?
    .......................................................................................................................
    ......................................................................................................................

9. Tuule kiirus on järgmine:
 
        Missugune tuul                       Tuule liikumiskiirus sekundis
        Nõrk tuul ( kõigutab lehti)                                    5 m        ....................
        Tugev ( painutab suuri oksi)                               13 m        ....................
        Torm (viib minema katuseplaate)                        24 m        ....................
        Maru (purustab hooneid)                                    35 m        ....................

    Ümarda tuule kiirus kümnelisteni ja ütle, millise tuule puhul tuule kiirus ümardamise tõttu suurenes (vähenes).

10.  Võrdle, kasuta selleks vastavaid märke.

            2 kg liiva        ........    2002 g kaerahelbeid
        53 t heinu          .........    53000 kg vahtralehti
        100 kg saepuru   ..........   1 ts jahu
            7300 m         ..........    7 km
        5 km 30 m        ..........    5 300 m

11. Kastis oli 1540 krooni eest teed. Kui sellest müüdi ära 6 kg, siis jäi järele veel
    700 krooni eest teed. Mitu kilogrammi teed oli kastis enne müümist?
    Arvutused tee vihikus.

    Vastus: ...............................................................................................................

12.Nuputa!

    Kui arv 12 345 679 korrutada 9- ga, siis saadakse arv 111 111 111 (kontrolli!).
    Millise arvuga tuleb korrutada arvu 12 345 679, et saada arv, mis kirjutatakse
    ainult viitega?
 

    Üks viienda klassi õpilane kirjutas endast nii: " Sõrmi - varbaid on mul
    kakskümmend viis ühel käel, sama palju teisel, jalgadel aga 10." Kuidas see
    nii on?