5. Arvuta avaldise 12 678 + m väärtus, kui     m = 32 560; m = 5 008.
 
 
 
 
  6. Arvuta vihikusse avaldise a : 56 + 409 väärtus, kui a = 2520; a = 5768;
a = 13 720

   
7. Arvuta avaldise 21 · b + c : 25 väärtus, kui     a) b = 45, c = 200
                                                                       b) b = 278, c = 1625
                                                                       c) b = 409, c = 19 625
   Arvutused tee vihikus.
   Vastus: a) .....................
                b) .....................
                c) .....................

8. Isa ostis kauplusest 4 kg jahu hinnaga 13 krooni kilogramm ja 2 purki
marineeritud
kurke hinnaga 45 krooni purk. Isa ulatas müüjale 500-kroonise.
Kui palju sai isa raha
tagasi?
    Koosta avaldis ülesande lahendamiseks: ......................................................
    Vastus: ......................................................................................................

9. Poeg korjas 136 seent, ema aga kolm korda rohkem. Koju jõudes selgus, et
48 seent
oli ussitanud ja tuli ära visata. Mitu seent jäi järele?
    Koosta avaldis ............................................................................................
    Vastus: .......................................................................................................

10. Tehas valmistas x jalatsit hinnaga 345 krooni paar ja y jalatsit hinnaga  408
krooni
paar. Arvuta, millise summa eest valmistas tehas toodangut, kui x = 12
ja y = 15.

    Koosta avaldis, arvuta vihikus.

11. Kevadel istutati aiandis m taime, 5 peenrale istutati igaühele 42 taime,
    ülejäänud taimed istutati võrdselt 7 peenrale.
    Koosta avaldis: .........................................................................

    Mida sa saad leida? ..................................................................................

    Arvuta kui m = 560. ..................................................................................

Vastus: ..........................................................................................................

12. Nuputa!
Kirjuta punktiiridele sobivad numbrid nii, et saadud arvude korral oleks võrdus
õige.

            ...  ... · ... - ... =1