Lähisekvatoriaalsed vöötmed

Lähisekvatoriaalsed vöötmed asuvad   ekvaatorist pöörijoone suunas, ulatudes 15. laiuskraadini. Temperatuur kõigub on aasta läbi, nii et on märgata aastaaegade erinevusi.  Sademeid on vähem kui ekvatoriaalses vöötmes ja need on jaotunud ebaühtlaselt. Rikkalikult sajab kummagi poolkeral suvel, talv on kuiv. Esineb talvine pikk, 5 –9 kuud kestev põuaperiood. Vihmaperioodil on suured üleujutused, kuid kuivaperioodi lõpus on väga kuiv (suur aurumine). Seega eristub kaks aastaaega - üks kuiv ja teine niiske.
Vihmaperioodil on loodus lopsakas, kuid kuival aastaajal taimede kasv aeglustub või lakkab täiesti.

Savann

Eristatakse kahte piirkonda. Üks on pika (6 kuud ja kauem) vihmaajaga piirkond, kus tingimused põlluharimiseks ja metsakasvuks on väga soodsad, ainult mullad on sageli väheviljakad ja õrnad. Teine on lühikese (kuni 6 kuud) vihmaajaga piirkond, kus sademete hulk ja vihmaaja algus on aastate lõikes üsna muutlik. Mullad on väheviljakad ja metsa ei kasva.  Neid alasid mõjutavad passaadid, mis puhuvad külmematelt aladelt soojematele. Nende kaasatoodud õhk soojeneb teel.
Peamiseks taimkatteks on savannid, metsatu tasandik või ulatuslikud rohumaad.
Savannides kasvavad puud on sügavale ulatuva juurestikuga, laia võraga (akaatsia) ja lühikeste okstega. Nad koguvad veetagavara tüvedesse (baobab). Troopiliste rohtlate kõrreliste juurestik on väga tihe ja  kasutab ära kogu vee. Kuival ajal taimede kuivavad maapealsed osad täiesti, ärkavad aga taas ellu koos vihmaperioodi saabumisega. Levinud Kesk -Aafrikas, Põhja-Austraalias, Kesk- ja Ida-Indias, Brasiilias (kampo).

1. Iseloomusta kliimadiagrammi põhjal lähisekvatoriaalset kliimavöödet. Millised on temperatuurid talvel ja suvel? Milline on  keskmine sademetehulk aastas?

...................................................................................................

  .................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................
2. Leia kaardilt, kus on levinud lähisekvatoriaalne kliimavööde!