I KLASS
6. Mina ise

Emakeel
H SÕNA ALGUSES
KIRJUTA LÜNKA TÄHT. LÕPETA LAUSED
KIRJUTA LÜNKA SOBIV TÄHT
KIRJUTA SÕNAD ÕIGESTI
LEIA NIMESID
LÜHIKE JA PIKK TÄISHÄÄLIK
LÜHIKE, PIKK JA ÜLIPIKK KAASHÄÄLIK

LÜHIKE, PIKK JA ÜLIPIKK KAASHÄÄLIK
MOODUSTA KÜSILAUSEID
PANE LAUSE LÕPPU ÕIGE MÄRK
PANE SÕNAD JÄRJEKORDA
SUUR ALGUSTÄHT
TEE JUTUKE
TÄISHÄÄLIKU PIKKUS
TÄISHÄÄLIKU PIKKUS-: A, E, I, O

TÄISHÄÄLIKU PIKKUS: U, Õ, Ü, Ä, Ö