LINNULENNUL  ÜLE  EESTIMAA  
Kinnistavaid lünktekste

            Lünktekstid on mõeldud lapsele iseseisvaks täitmiseks töölehtede abil.
 

            Teema   1 -  Paigalinnud ja rändlinnud
            Teema   3 -  Ilmakaared
            Teema   4 -  Eestimaa saared ja lahed
            Teema   5 - 6  Madalikud ja kõrgustikud
            Teema  11 - Mets
            Teema  13 - Okaspuud
            Teema  14 - Männiku taimed
            Teema  15 - Kuusiku taimed
            Teema  17 - Segametsad
            Teema  18 - Niidud ja heinamaad
            Teema  19 - Sood
            Teema  20 - Linnud