1. Teema   -   Paigalinnud ja rändlinnud
        Talvises metsas on ......................... Männikust kostab

.................................... trummeldamist. Aeg-ajalt kraaksatab

...........................................

Ma tean, et  ........................, .................................. ja

................................................ on  paigalinnud.

Nendele ei mõju    ................................. ega 

.............................................   Suurem jagu linde rändab sügise

saabudes ....................................... Rändlinnud on näiteks :

.......................................,    .................................................... ja

.............................................
 

       ________________________________________________________________

    vaikne,  rähni,  vares,  tihased, rähn ja puukoristaja,  külm,  toidupuudus,  soojematele  maadele,  sookurg, kuldnokk ja lõoke