Teema  17  - Segametsad        Niisuguseid metsi, kus kasvab palju puuliike, nimetatakse ............................................

    Segametsas on kevadel .................................... valgust. Siin hakkavad őitsema esimesed

    .................................................... Kevadlilled peavad kasutama ........................................

    Nad peavad kasvama, őitsema ja viljuma enne kui lehtpuud nende .................................

    .............................................. Varakevadistel őitsejatel on maa-alused .............................. ,

    kus asuvad .............................................
 

        _____________________________________________________________________

        segametsadeks,  palju,  kevadlilled,  valgust,  valguse varjavad,  risoomid,  varuained