Teema  18  - Niidud  ja  heinamaad
 

 
        Kui inimesed hakkasid põldu pidama, tegid nad .............................. Kui aga põllud maha

    jäid, tekkisid ................................................. Niidud on kaetud paljude erinevate

    ................................................................. Niidutaimed paljunevad .....................................

    ja .......................................... abil. Niidul kasvavad : ...........................................,

    .............................................. ja ........................................... Veel kasvavad niidul :

    ................................................, ......................................... ja ................................................
 

        ____________________________________________________________________

        alet,  niidud,  rohttaimedega,  maa-aluste võsude, juurte,  nurmenukk,  kullerkupp,
        kortsleht,  pääsusilm,  hiirehernes,  härjasilm