Teema  19  -  Sood
 

        Sood on tekkinud kinnikasvanud ..................................................................

    Soos kasvab palju ..........................................................  Liigne niiskus takistab soos

    taimeosade .............................................. ja tekib .......................................................

    Soos kasvavad marjad on: ................................................., .........................................

    ja .............................................. Soomänd on ................................................

   Huulhein on taim, mis sööb ...............................................................

        __________________________________________________________________

    järvede alale,  turbasammalt,  kõdunemist,  turvas,  jõhvikas, sinikas, murakas,  putukaid