Teema 4  - Eestimaa saared ja lahed
Kevadeti rändavad Eestist läbi ................................................. parved.

Nad rändavad .................................................................. Tean veelinde,

need on : ...............................,  ............................................ ja

..........................................  

Veelinnud koguvad siin ..................................................

Maa ja mere piiril olevat joont nimetatakse .............................................

Enamasti on rannajoon ..............................................  Maad, mida

kolmest küljest ümbritseb vesi, nimetatakse .........................................

Poolsaarte vahele jäävat merd nimetatakse ...........................................

Laht on ................................ osa. Igast küljest merega ümbritsetud maad

nimetatakse ...........................................
 

        ____________________________________________________________________
 

veelindude,  põhjamaa rabadesse,  haned, luiged ja lagled,  jõuvarusid, 

rannajoon, kääruline,  poolsaareks,  laheks,  mere,  saareks