Teema  5 - 6  -  Madalikud ja kõrgustikud            Veekogusid tähistatakse kaardil ............................................... värvusega.

        Mida sügavam on veekogu, seda ............................................... värvi kasutatakse.

        Maapinna kõrgust mõõdetakse .................................................. alates. Alasid, mille

        kõrgus merepinnast on alla 50 meetri, nimetatakse ...............................................

        Madalikku tähistatakse kaardil .............................................. värvusega. Alasid, mille

        kõrgus merepinnast on üle 50 meetri, nimetatakse ..............................................

        Kõrgustikke tähistatakse kaardil .............................................. värvusega.
 

        _____________________________________________________________________

            sinise,  tumedamat,  merepinnast,  madalikeks,  rohelise,  kõrgustikeks,  pruuni