III KLASS
1. Läki kalale

Emakeel

AINSUS. MITMUS. OMADUSSÕNA
AINSUS. MITMUS
AINSUS. MITMUS
AINSUS. MITMUS
KAASHÄÄLIKUD
I JA J
I JA J
I JA J ÕIGEKIRI
KAASHÄÄLIKUÜHEND
KAASHÄÄLIKUÜHENDI ÕIGEKIRI
KAASHÄÄLIKUÜHENDI ÕIGEKIRI
KIRJUTA SÕNU
K S-i KÕRVAL
KÕNE. LAUSE. SÕNA
LIITSÕNA POOLITAMINE
L, N, R, M, S

MOODUSTA KÜSIMUSI
NIMEDEST
PIKK JA ÜLIPIKK SULUTA KAASHÄÄLIKUÜHEND
POOLITA. PANE OLEVIKKU
P S-i KÕRVAL
SÕNASALAT - NIMED
SULGHÄÄLIKUD
TÄISHÄÄLIKUD
TÄISHÄÄLIKU PIKKUS. LIITSÕNA
TÄISHÄÄLIKUÜHEND. SILBITAMINE
TÄISHÄÄLIKUÜHENDID
TÄIDA LÜNGAD. MITU TÄHTE, MITU HÄÄLIKUT?
ÕIGEKIRJAREEGLID

HARJUTUS
HÄÄLIKUÜHENDID
KAASHÄÄLIKUÜHEND SÕNAS- RISTSÕNA
TÄIDA LÜNGAD


HARJUTUSI KIRJALIKU VÄLJENDUSOSKUSE ARENDAMISEKS 3. KLASSIS