IV KLASS
2. Olid ajad...

Matemaatika
RUUDU JA RISTKÜLIKU PINDALA
RUUDU JA RISTKÜLIKU Ü JA S
RISTKÜLIKU JA RUUDU PINDALA JA ÜMBERMÕÕT
PINDALA JA ÜMBERMÕÕT
MÕÕDUD
RUUTMÕÕTÜHIKUD
RUUTMÕÕTÜHIKUD
PIKKUSÜHIKUD
MASSIÜHIKUD
AJAÜHIKUD
AJAÜHIKUD
ARVUD SAJA TUHANDENI
ARVUD MILJONINI
ARVUD MILJONINI
ARVUD MILJONINI
ARVUTUSED MILJONI PIIRES
KORDAMINE
ARVUDE EHITUS
MÕÕTÜHIKUD

RAHAÜHIKUD
MASSIÜHIKUD
TUHANDIK

JÄRKARVU KORRUTAMINE JA JÄRKARVUGA JAGAMINE
ENESEKONTROLLIKS
VANAAEGSED MÕÕTÜHIKUD

ARVUD SAJA TUHANDENI xls
TEHTED 100 000 PIIRES xls
GEOMEETRILISED KUJUNDID bmp

RISTKÜLIKU JA RUUDU PINDALA bmp

ESIMESE PÄEVA LISA
TEISE PÄEVA LISA
KOLMANDA PÄEVA LISA
NELJANDA PÄEVA LISA
VIIENDA PÄEVA LISA
KUUENDA PÄEVA LISA
SEITSMENDA PÄEVA LISA
KAHEKSANDA PÄEVA LISA
ÜHEKSANDA PÄEVA LISA
KÜMNENDA PÄEVA LISA
ÜHETEISTKÜMNENDA PÄEVA LISA
KAHETEISTKÜMNENDA PÄEVA LISA
KOLMETEISTKÜMNENDA PÄEVA LISA
NELJATEISTKÜMNENDA PÄEVA LISA
VIIETEISTKÜMNENDA PÄEVA LISA

NIMEGA ARVUD
MASSIÜHIKUD
RAHAÜHIKUD

TEKSTÜLESANDED

MITMESUGUSEID ÜLESANDEID MITMENIMELISTE ARVUDEGA
MITMESUGUSEID ÜLESANDEID MITMENIMELISTE ARVUDEGA
KIIRUS, AEG JA TEEPIKKUS
KIIRUS, AEG JA TEEPIKKUS
KIIRUS, AEG JA TEEPIKKUS
ARVUTA!
MÕÕTÜHIKUD
MÕÕTÜHIKUD
PINDALAÜHIKUD
MÕÕTÜHIKUD
MÕÕTÜHIKUD
ARVUDE EHITUS
ARVUD SAJA TUHANDENI
ARVUD MILJONINI
TEKSTÜLESANDED LIIKLUSE TEEMAL
ÜLESANDEID KIIRUSE, AJA JA TEEPIKKUSE KOHTA