IV KLASS
5. Energia saladused

Emakeel

ALUS
ALUS JA ÖELDIS
ALUS JA ÖELDIS 2
ALUS JA ÖELDIS 3
ALUS JA ÖELDIS 4
ALUS JA ÖELDIS 5
HÜÜDSÕNAD
HÜÜUMÄRK
KOKKU- JA LAHKUKIRJUTAMINE
KOMA LAUSES. ÖELDIS
KIRJAVAHEMÄRGID
KUIDAS HÜÜAD?
KÜSI- JA HÜÜDLAUSED
LIHTLAUSE
LISA ALUSED
LÕPETA LAUSED
PUNKT, KÜSIMÄRK, HÜÜUMÄRK
ÖELDIS. LAUSE LAIENDAMINE
ÖELDIS
VÕI JA EHK
LAUSELIIGID

OTSI NIMESID!
TÖÖLEHT