Lisa lausetesse sobivad alused.


Vana- aastaöösi kell 12 tuli tööriista liigutada. Näiteks .................................. pidid

ketrama. Siis läheb uuel aastal ........................... hästi korda. ..................................

ennustasid endale tulevikku. Vana - aastaõhtul asetati voodi alla kauss veega. Kui

............................. nägi noormeest üle silla minevat, siis pidi too tulevane olema.

Sama ...................... oli ka noormehega, keda nähti peeglis.

Pikale perelauale pani ............................... kummuli 9 anumat, iga anuma alla kindla

tähendusega asi. .......................... tähendas surma, .........................tähendas

abielu, leib küllust, ............................ jõukust,võti - head läbisaamiste, niit -

reisimist, .......................... pulma ja head elu, ................................

vaevarikast elu, ........................ pahandust. Millise anuma .................................

valis, see pidi tal aasta jooksul kätte tulema.

Küla nooremad ja tragimad ...................................... käisid hulgakesi uusaastaööl

head uut aastat soovimas. Uue aasta number kirjutati seinale. Salga

................................ luges üles soove pererahvale.
_______________________________________________________
Neiu, töö, ninamees, muld, naised, ohakas, vits, mehed, perenaine, roos, lugu, keegi, raha