ALUS JA ÖELDIS.

Ütle midagi, mõni mõte (lause) isast, emast, õest, linnust hobusest, koerast, kassist, kanast, pardist, haigest, laisast, virgast, endast, külvajast, kündjast, ujujast, majast, metsast, päikesest, tuulest, lillest, kivist, teest, lauast, paberist, sulest!
Alusele tõmba joon alla ja pane sulgudesse küsimus.

Näide:

Isa (kes?) künnab. Ema (kes?) koob kangast. Maja (mis?) on uus.

..................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

Kokkuvõte.

Kuidas nimetatakse lauses tegijat või olijat? Missugustele küsimustele vastab alus?

M. Meos "Vaatlusi ja harjutusi õigekirja õppimiseks", H. Laakmanni trükk Tartus 1930, lk.130.