Alus. Öeldis

Määra ära igas lauses alus( üks joon alla) ja öeldis( kaks joont alla) ja pea silmas, missugused kirjavahemärgid on lühikeste, mõttelt seotud lausete vahel.

Hea inimene tuleb ise, paha ei tule paludeski. Iga mees on takka tark, ette ei tea keegi. Üks sööb alati, teine joob täitmata, kolmas jookseb ilma otsani, neljas laulab hääleta (tuli, vesi, maa, tuul). Neli hobust tallis, viies jookseb ümber talli (sukavardad kudumisel). Üks suu ütleb, kümme kõrva kuulevad, üks käsi teeb, sada suud mõistavad kohut. Üks teeb kõigile, kõik teevad ühele. Tuuled vaikivad, ükski leht ei liigu, ükski lind ei laula. Omad koerad purelevad, omad koerad lepivad. Ema käib eel, tütar kõnnib kannul. Üks ema toidab üheksa poega, aga üheksa poega ei toida ühte ema.

M. Meos "Vaatlusi ja harjutusi õigekirja õppimiseks", H. Laakmanni trükk Tartus 1930, lk. 141.

Paranda vead.

Pilved taeevas lausa torrmavad põhja pole.

....................................................................................................................

Jäle haljendab nurrmedel roohi.

....................................................................................................................

Male korrjas metsas marrju ja kaotas silmist kotutee.

....................................................................................................................

Penardel kassvavad herrned ja retised.

....................................................................................................................

Maja vallvas vahhva kikis kõrrvadega koer.

.....................................................................................................................

M. Abramova. E. Piirimägi. Häälikuõpetuse harjutustik II-III klassile.Tartu. 1996.Lk. 89.