Alus. Öeldis. Lauseliigid

1. Alusele tõmba üks joon alla, öeldisele kaks joont! Pea silmas kirjavahemärke!

Ma teretan sind, hommik! Miks sa nutad, lillekene? Kus sa käisid, sokukene? Veskil ma käisin, härrakene. Mis sa sirised, sirgukene? Pisar, kust sa siia said? Lained, kuhu te tõttate? Kiiss - kiiss, kuhu jääd sa? Kiiss - kiiss, mis seal teed sa? Isamaa, õitse sa! Sa, mets, oled must ja tume. Truuks surmani me sulle, Eesti, jääme! Kuldrannake, mil jõuab laev su kaldale? Eestimaa, su mehemeel pole mitte kadund veel. Miks sa magad, mehikene? Miks sa vilgud, tähekene?

M. Meos "Vaatlusi ja harjutusi õigekirja õppimiseks", H. Laakmanni trükk Tartus 1930, lk. 133.

2. Moodusta ise viis küsi-, viis hüüd- ja viis käsklauset.

Küsilaused-..................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
Hüüdlaused-.................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
Käsklaused-..............................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................